Personuppgifter

SEKRETESSPOLICY

Vi på Workout Empire vet att du bryr dig om hur dina personuppgifter används och delas, och vi uppskattar att du litar på att vi gör det med största omsorg och sekretess. Denna sekretesspolicy gäller för behandling av personuppgifter om kunder och andra användare på vår webbutik samt abonnenter på vårt nyhetsbrev. Observera att denna sekretesspolicy inte gäller för behandling av personuppgifter om anställda, konsulter, leverantörer eller tjänsteleverantörer. Sekretesspolicyn kan uppdateras då och då, och vi rekommenderar att du regelbundet går in på den här sidan för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

We R Brands AB (Workout Empire) är ett svenskt företag med följande företags- och kontaktuppgifter:

We R Brands AB (Workout Empire)
org.nr: 556722 - 4489
Kungsgatan 3
826 30 Söderhamn
Sverige
E-post: shop@workoutempire.com

Den här sekretesspolicyn gäller för insamling och behandling av dina personuppgifter som samlas in på olika sätt eller från andra källor av We R Brands AB (Workout Empire).Personuppgifterna samlas in av We R Brands AB och behandlas därefter i en central databas.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi kan samla in följande information om dig:

 1. Grundläggande information som t.ex. ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, övrig demografisk information och preferenser.
 2. Information om hur du samverkar med oss, dvs. vilka produkter du köper, betalningsinformation, returer, kontakter med kundtjänst, deltagande i undersökningar, tävlingar eller evenemang etc.
 3. Information om dig från sociala nätverk som vi samarbetar med, t.ex. kommentarer eller beteende.
 4. Information om dina digitala aktiviteter, som webbhistorik, läsning av nyhetsbrev och fysisk närvaro med hjälp av cookies, pixeltaggar och liknande tekniker som webbsignaler och WiFi-accesspunkter, inklusive IP-adresser och MAC-adresser.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kan användas för följande syften:

 1. Hantering av beställningar, krav och returer
 2. Administration av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram, inklusive dina lojalitetsfördelar
 3. Tillhandahålla olika funktioner och tjänster på webbplatsen
 4. Skicka nyhetsbrev, Marknadsföring av varor
 5. Anpassa innehållet i nyhetsbrev, annan kommunikation och andra medier, t.ex. webbplatser och appar
 6. Kundsupport och kommunikation
 7. Utvärdera och utveckla våra produkter och tjänster

Dina personuppgifter är i vissa fall nödvändiga för att vi ska kunna ingå ett avtal med dig, t.ex. för att slutföra beställningar i vår webbshop. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla en begäran från dig, t.ex. för att skicka dig nyhetsbrev, ge dig information som är anpassad efter dina intressen eller för att ge dig fördelar som en del av ditt medlemskap i vårt lojalitetsprogram. Dessutom kan behandling av dina personuppgifter baseras på vårt legitima intresse att få mer kunskap om våra konsumenter och att utveckla och utvärdera våra produkter och tjänster samt föra statistik och analyser.

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Om du ger ditt samtycke skickar vi dig marknadskommunikation via e-post. Du kan alltid tacka nej till att ta emot marknadsföringsrelaterad e-post via uppsägningslänken längst ner i nyhetsbrevet.

MED VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan dela din personliga information med tredje parter som kreditkortsföretag och transportföretag för att slutföra dina beställningar och utföra transporter.

Vi kan anlita tredje parts personuppgiftsbiträden för att behandla dina uppgifter, men endast i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Vi har rutiner för att säkerställa att tredje part skyddar dina personuppgifter och din integritet.

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredje parter som hjälper oss med marknadsföringen, t.ex. sociala nätverk. Vi säkerställer alltid att dessa tredje parter endast använder personuppgifterna för att marknadsföra våra varor och tjänster enligt våra anvisningar.

Vi kommer inte att sälja, dela eller på annat sätt överföra dina personuppgifter till tredje part, utom i enlighet med denna sekretesspolicy.

NÄR TAR VI BORT DINA PERSONUPPGIFTER?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på ändamålet med behandlingen.

Vi behåller dina personuppgifter så länge som vi är juridiskt skyldiga att göra det. Vi är enligt bokföringslagen skyldiga att behålla information om försäljningen under en viss tidsperiod.Om det inte finns några juridiska skyldigheter lagrar vi personuppgifterna så länge som du är medlem och 12 månader efter det.E-postadresser lagrade för att ta emot nyhetsbrev behålls fram tills mottagaren tackar nej till att ta emot nyhetsbrev via länken i nyhetsbrevet.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Vi kan överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Vi gör överföringen antingen till ett land som av myndigheterna anses tillhandahålla en adekvat skyddsnivå eller så upprättar vi ett skriftligt avtal om databehandling som fastställer parternas skyldigheter angående dataskydd. Avtalet baseras på standardklausuler (Standard Contractual Clauses) som godkänts av EU-kommissionen.

COOKIES

Vi samlar in information, inklusive personuppgifter, med hjälp av cookies.

Cookies är en text som blir lagrad från din PC när du besöker Workoutempire.com. Denna är nödvändig när du skall registrera dig och genomföra ett köp (det är möjligt att se på produkter utan att använda cookies). 
En permanent cookie blir lagrad för att känna igen kunder när de kommer tillbaka. Denna raderas när du loggar ut från ditt konto. Vi samlar också in, och lagrar loggdata om vilka produkter våra kunder klickar- eller söker på, för att kunna veta vad som är viktigt för våra kunder, samt förbättra produktutval och erbjudanden. Denna information används också för att kunna möjliggöra visning av relaterade produkter på hemsidan. Informationen används också för att producera trafikstatistik för bl a kapacitetsplanering. 

Du kan välja att inte tillåta cookies i din webbläsare.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du kan alltid återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få veta hur vi behandlar dem. Du kan också ändra dina personuppgifter om de är felaktiga, och du kan be oss att begränsa eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter eller radera dem. Du kan också motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter, inklusive behandling i direktmarknadsföringssyfte och profilering relaterad till direktmarknadsföring. Du kan också be oss att lämna ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

För att ändra ditt medlemskap eller om du inte vill få någon marknadskommunikation från oss, kan du klicka på länken som finns i alla våra nyhetsbrev. Det kan hända att du under en övergångsperiod fortsätter att få e-post från oss som redan är under produktion.Personuppgifter härrörande ett köp kan inte alltid begäras raderade då de måste lagras i enlighet med bokföringslagen under en tidsbegränsad period.

Vår kontaktinformation anges ovan. Du kan också lämna in ett klagomål till en behörig dataskyddsmyndighet.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och vi använder oss av normala säkerhetsåtgärder för att skydda din information.

FRÅGOR?

Vi tycker alltid att det är trevligt att höra ifrån dig och du är välkommen med frågor, kommentarer och funderingar om vår sekretesspolicy. Kontakta oss då på shop@workoutempire.com.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss