Allmänna Villkor

www.workoutempire.com (nedan även kallad “websidan”) ägs av We R Brands AB, org. nr. 556722-4489, Kungsgatan 3, 826 30 Söderhamn, Sverige.

Genom att lägga order på Workoutempire.com så samtycker du till nedan anförda villkor. Det skapas då ett köpkontrakt mellan dig och oss efter bekräftelse av köpet. Vid frågor kontakta oss via shop@workoutempire.com eller via kontaktformuläret på denna sida.

Överträdelse

  1. Om kunden missbrukar skyldigheter enligt dessa försäljnings- och leveransvillkor kan Workout Empire avbryta eller begränsa kundens användning av webbplatsen vilket innebär att inga beställningar kan göras.
  2. Följande anses bland annat vara väsentlig överträdelse:
  • Kunden lämnar oriktiga uppgifter om namn, adress, emejl adress eller telefonnummer.
  • Kunden trakasserar Workout Empire, våra medarbetare eller våra kunder.

Klagomål

  1. Om du vill framföra klagomål gällande ditt köp ska du vända dig till kundtjänst. Om vi inte lyckas hitta en tillfredsställande lösning kan du, om kraven för det är uppfyllda, framföra ditt klagomål till allmänna reklamationsnämnden eller via Europakommissionens portal.
  2. Köp av Workout Empires produkter lyder under svensk lagstiftning. Alla tvister ska avgöras i svensk domstol.

Ändring av Villkor

  1. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst.
  2. Användningen av den här webbplatsen samt alla köpeavtal mellan dig och oss, är föremål för den version av de allmänna villkoren som finns vid den tidpunkt du gör en beställning eller använder vår hemsida.
  3. Kontrollera villkoren regelbundet för förändringar.

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss